Giảm giá!

Vòi phun hunter I90

Giá: 3.450.000 ₫

Vòi I90 được thiết kế bán  kính phun từ 73′ – 104′

Lưu lượng nước 29,5-83,8 GMP

Đầu vào được thiết kế ren trong 1-1/2”

Vòi HI- psu-04 109000 VNĐ HUNTER-MỸ
Vòi tưới HI-I3506B 1458000 VNĐ HUNTER-MỸ
Vòi tưới HI – I4004 SS ONE 1950000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI- I4004 SSB 1950000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-I2004 440800 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-I90-3rv-B 3450000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI – I2504 SS B 1450000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI- I4004 B 950000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-PGP-04 402500 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-PGJ-04 290500 VNĐ HUNTER-MỸ

Mô tả

Vòi phun hunter I90:

Hãng sản xuất: Hunter- Mỹ

Bán kính phun lên tới 31 mét

lưu lượng nước: lên đến 30 m3/h.

phù hợp dùng cho các vùng tưới lớn như các khu vui chơi, công viên…

Vòi HI- psu-04 109000 VNĐ HUNTER-MỸ
Vòi tưới HI-I3506B 1458000 VNĐ HUNTER-MỸ
Vòi tưới HI – I4004 SS ONE 1950000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI- I4004 SSB 1950000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-I2004 440800 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-I90-3rv-B 3450000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI – I2504 SS B 1450000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI- I4004 B 950000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-PGP-04 402500 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-PGJ-04 290500 VNĐ HUNTER-MỸ