Giảm giá!

Vòi I20

Giá: 440.800 ₫

 

Mô tả

Vòi HI- psu-04 109000 VNĐ HUNTER-MỸ
Vòi tưới HI-I3506B 1458000 VNĐ HUNTER-MỸ
Vòi tưới HI – I4004 SS ONE 1950000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI- I4004 SSB 1950000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-I2004 440800 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-I90-3rv-B 3450000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI – I2504 SS B 1450000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI- I4004 B 950000 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-PGP-04 402500 VNĐ HUNTER-MỸ
vòi tưới HI-PGJ-04 290500 VNĐ HUNTER-MỸ
  • Vòi có 2 model khác nhau, loại lõi nhựa và loại lõi thép không rỉ, bán kính giao động từ 17m – 24,7m.
  •  Lưu lượng tưới giao động từ 2m³/h – 28m³/h .
  •  Mỗi vòi có 8 đầu tưới khác nhau ( Tương ứng với bán kính phun và lưu lượng cũng khác nhau):

1. Loại 12 – xám: bán kính phun 17m; Lưu lượng nước 2,5m³/h.
2. Loại 14 – xanh nhạt: bán kính phun 18,5m; Lưu lượng 3,28 m³/h.
3. Loại 16 – nâu thẫm: bán kính phun 20m.; Lưu lượng 3,7m³/h.
4. Loại 18 – xanh thẫm: bán kính phun 21m.; Lưu lượng 4,2m³/h.
5. Loại 20 – đỏ: bán kính phun 22m; Lưu lượng 5m³/h.
6. Loại 22 – vàng: bán kính phun 22,4m; Lưu lượng 5,8m³/h.
7. Loại 24 – da cam: bán kính phun 23m; Lưu lượng 6m³/h.
8. Loại 26 – trắng: bán kính phun 24m; Lưu lượng 8m³/h.
·         Nước sản xuất: Mỹ