Tin tức

TẠI SAO NÊN DÙNG MÀNG NILON CỦA HÃNG GINEGAR

TẠI SAO NÊN DÙNG MÀNG NILON CỦA HÃNG GINEGAR

Các năm gần đây nền nông nghiệp Việt Nam đã phát triển mạnh so với khu vực. Nghành nông nghiệp đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Hiện nay Chính phủ đã và đang khuyến khích phát triển nền nông nghiệp lên một tầm cao mới, đó là nền nông nghiệp công nghệ cao. Nhằm mục …

Màng nilon Ginegar vượt xa giá trị ban đầu.

Màng nilon Ginegar vượt xa giá trị ban đầu.

Tham khảo bảng giá màng kính Ginegar: Màng kính Genigar khổ 3,7 m dầy 150 Micro  4995000 vnđ/ cuộn (100m) Màng kính Genigar khổ 4,2m dầy 150 Mircro  5670000 vnđ/ cuộn (100m) Màng kính Genigar khổ 5m dầy 150 Mircro  6750000 vnđ/ cuộn (100m) Màng kính Genigar khổ 6m dầy 150 …

Thi công hệ thống tưới.

Thi công hệ thống tưới.

Công ty Minh Dương: Đã thực hiện hợp đồng thi công công trình hệ thống tưới phun mưa trong nhà kính giữa công ty Minh Dương và công ty cổ phần thực phẩm Hưng Việt với diện tích 1.5ha áp dụng phương thức phun mưa và 1,2 ha áp dụng phương thức tưới nhỏ giọt. …

Thiết kế, thi công tưới cảnh quan.

Thiết kế, thi công tưới cảnh quan.

Một công trình cảnh quan bền vững cần phải duy trì được vẻ đẹp so với thiết kế ban đầu. Do đó, việc cung cấp nước tưới đầy đủ và phù hợp cho cây trồng là vô cùng cần thiết. Sử dụng hệ thống tưới tự động với vòi tưới phun mưa có thể thực hiện ở nhiều địa hình, đảm bảo mức nước cần tưới và độ phủ …

Vật tư nhà màng.

Vật tư nhà màng.

Tham khảo bảng giá màng Ginegar: Màng kính Genigar khổ 3,7 m dầy 150 Micro  4995000 vnđ/ cuộn (100m) Màng kính Genigar khổ 4,2m dầy 150 Mircro  5670000 vnđ/ cuộn (100m) Màng kính Genigar khổ 5m dầy 150 Mircro  6750000 vnđ/ cuộn (100m) Màng kính Genigar khổ 6m dầy 150 …