Vòi phun I-20 Ultra

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

  • Vòi tưới nho cao khoảng 10cm cách mặt đất.
  • Có 2 loại Model : lõi nhựa và lõi thép không rỉ.
  • Vòi lăp ren trong phi 27.
  • Bns kính phun: 5m -> 14m.
  • Lưu lượng nước: 100 lít/h -> 3 m³/h
  • Vòi tưới có nhiều Model khác nhau, cũng như pro spray nó được phân biệt bởi 2 đặc tính. Theo chiều cao của thân vòi và theo bán kính phun cùng với lưu lượng nước tưới.
  • Về chiều cao có các loại: nhô cao 10cm, 15cm, 30cm.
  • Với bán kính phun thì cũng có các loại: 1.5m; 2.0m; 2.5m; 3.0m; 4m; 5m; 6m; 8m; 10m; 13m. Số càng lớn thì bán kính phun càng lớn.
  • Nơi sản xuất: Hunter – Mỹ.