Giảm giá!

Vòi phun Rotor PGJ (Bán kính phun 4,3m-11,3 m)

Giá: 290.500 ₫

Thông số kỹ thuật hoạt động

 • Bán kính phun: 4,3 đến 11,6 mét
 • Tốc độ dòng chảy (lưu lượng nước): 0.13-1.23 m3/h
 • Đê áp lực khoảng: 1.7-3.8 Bar
 • Vòi phun quỹ đạo: tiêu chuẩn = 25 độ, góc thấp = 13 độ
 • Vòi HI- psu-04 91500 VNĐ Bán kính phun 3m-5m đầu prospray- 7m-11 m đầu MP
  Vòi tưới HI-I3506B 1558000 VNĐ Bán kính phun 
  Vòi tưới HI – I4004 SS ONE 1950000 VNĐ Bán kính phun 13.1 – 23.3 mét
  vòi tưới HI- I4004 SSB 1950000 VNĐ Bán kính phun 13.1 – 23.3 mét
  vòi tưới HI-I2004 440800 VNĐ Bán kính phun 4.9-14 mét
  vòi tưới HI-I90-3rv-B 3450000 VNĐ Bán kính phun 22.3- 31 mét
  vòi tưới HI – I2504 SS B 1450000 VNĐ Bán kính phun 11.9-21.6 mét
  vòi tưới HI- I4004 B 950000 VNĐ Bán kính phun 13.1 – 23.3 mét
  vòi tưới HI-PGP-04 402500 VNĐ Bán kính phun 6.4 – 15.8 mét
  vòi tưới HI-PGJ-04 290500 VNĐ Bán kính phun 4.3 – 11.6 mét

Mô tả

• Bán kính: 4,3 đến 11,6 m • Lưu lượng: 0,13 đến 1,23 m3 / giờ; 2,2 đến 20,5 l / phút • Phạm vi áp suất khuyến nghị: 1,7 đến 3,8 bar; 170 đến 380 kPa • Phạm vi áp suất hoạt động: 1,4 đến 7,0 bar; 140 đến 700 kPa • Tốc độ mưa: khoảng 15 mm / giờ • Quỹ đạo vòi phun: khoảng 15 °

Vòi phun PGJ-04
Vòi phun PGJ-04
Vòi HI- psu-04 91500 VNĐ Bán kính phun 3m-5m đầu prospray- 7m-11 m đầu MP
Vòi tưới HI-I3506B 1558000 VNĐ Bán kính phun 
Vòi tưới HI – I4004 SS ONE 1950000 VNĐ Bán kính phun 13.1 – 23.3 mét
vòi tưới HI- I4004 SSB 1950000 VNĐ Bán kính phun 13.1 – 23.3 mét
vòi tưới HI-I2004 440800 VNĐ Bán kính phun 4.9-14 mét
vòi tưới HI-I90-3rv-B 3450000 VNĐ Bán kính phun 22.3- 31 mét
vòi tưới HI – I2504 SS B 1450000 VNĐ Bán kính phun 11.9-21.6 mét
vòi tưới HI- I4004 B 950000 VNĐ Bán kính phun 13.1 – 23.3 mét
vòi tưới HI-PGP-04 402500 VNĐ Bán kính phun 6.4 – 15.8 mét
vòi tưới HI-PGJ-04 290500 VNĐ Bán kính phun 4.3 – 11.6 mét

Sơ đồ lắp đặt :