Giảm giá!

Dây nhỏ giọt

Giá: 1.120.000 ₫

Dây nhỏ giọt: Hàn Quốc

đường kính ống: 16mm

 

Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.3 khoảng cách lỗ 50 cm 1322000 vnđ/cuôn.
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.3 khoảng cách lỗ 40 cm 1330000 vnđ/cuộn
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.3 khoảng cách lỗ 30cm 1375000 vnđ/cuộn
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.2 khoảng cách lỗ 30 cm 1092000 vnđ/cuộn/1000 mét
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.2  khoảng cách lỗ 20 cm 1150000 vnđ/cuộn/1000 mét
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.2 khoảng cách lỗ 15 cm 1265000 vnđ/cuộn/1000 mét

Mô tả

Ống tưới nhỏ giọt Hàn Quốc-Israel-Thổ nhĩ kỳ-Tây Ba Nha.
Ống tưới nhỏ giọt Hàn Quốc-Israel-Thổ nhĩ kỳ-Tây Ba Nha.
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.3 khoảng cách lỗ 50 cm 1322000 vnđ/cuôn.
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.3 khoảng cách lỗ 40 cm 1330000 vnđ/cuộn
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.3 khoảng cách lỗ 30cm 1375000 vnđ/cuộn
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.2 khoảng cách lỗ 30 cm 1092000 vnđ/cuộn/1000 mét
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.2  khoảng cách lỗ 20 cm 1150000 vnđ/cuộn/1000 mét
Dây nhỏ giọt 16 dầy 0.2 khoảng cách lỗ 15 cm 1265000 vnđ/cuộn/1000 mét