Vòi phun xoay 360

Liên hệ

Lý tưởng cho các sườn núi và sườn đồi, cấp nước được đánh giá cao hiệu quả của RN làm giảm xói mòn đất và chất thải, tiết kiệm nước và tiền bạc.Họ là những giải pháp hoàn hảo nếu bạn gặp áp lực nước thấp. Chúng được thiết kế để hoạt động ở áp suất thấp hơn trong khi vẫn cung cấp chính xác, ngay cả bảo hiểm.

  • Tỷ lệ lượng mưa thấp – 0,60 trong / giờ (15,2 mm / giờ) – làm giảm chảy tràn và xói mòn.
  • Đa dạng và xoay thống nhất phân phối nước trong phạm vi bán kính.
  • Tỷ lệ lượng mưa trên bán kính phù hợp và mô hình đơn giản hóa quá trình thiết kế.
  • Duy trì hiệu suất hiệu quả cao trong suốt khoảng 20-55 psi áp lực, với áp lực cao không phun sương hoặc mờ sương ở.
  • Phạm vi áp lực: 20-55 psi
  • Khoảng cách: 13 ‘đến 24’