Giảm giá!

Rotor I25

Giá: 1.450.000 ₫

 • Vòi có 2 model khác nhau, loại lõi nhựa và loại lõi thép không rỉ, bán kính giao động từ 11,9m – 21,7m.
 •  Lưu lượng tưới giao động từ 0,86m³/h – 5,04m³/h . Mỗi vòi có 8 đầu tưới khác nhau ( Tương ứng với bán kính phun và lưu lượng cũng khác nhau)
 • Nước sản xuất: Mỹ
 • Vòi HI- psu-04 109000 VNĐ Lõi nhựa
  Vòi tưới HI-I3506B 1458000 VNĐ Lõi nhựa
  Vòi tưới HI – I4004 SS ONE 1950000 VNĐ Lõi thép
  vòi tưới HI- I4004 SSB 1950000 VNĐ Lõi thép 
  vòi tưới HI-I2004 440800 VNĐ Lõi nhựa
  vòi tưới HI-I90-3rv-B 3450000 VNĐ Lõi nhựa
  vòi tưới HI – I2504 SS B 1450000 VNĐ Lõi thép
  vòi tưới HI- I4004 B 950000 VNĐ Lõi nhựa
  vòi tưới HI-PGP-04 402500 VNĐ Lõi nhựa
  vòi tưới HI-PGJ-04 290500 VNĐ Lõi nhựa 

Mô tả

Vòi HI- psu-04 109000 VNĐ Lõi nhựa
Vòi tưới HI-I3506B 1458000 VNĐ Lõi nhựa
Vòi tưới HI – I4004 SS ONE 1950000 VNĐ Lõi thép
vòi tưới HI- I4004 SSB 1950000 VNĐ Lõi thép 
vòi tưới HI-I2004 440800 VNĐ Lõi nhựa
vòi tưới HI-I90-3rv-B 3450000 VNĐ Lõi nhựa
vòi tưới HI – I2504 SS B 1450000 VNĐ Lõi thép
vòi tưới HI- I4004 B 950000 VNĐ Lõi nhựa
vòi tưới HI-PGP-04 402500 VNĐ Lõi nhựa
vòi tưới HI-PGJ-04 290500 VNĐ Lõi nhựa 
 • Vòi có 2 model khác nhau, loại lõi nhựa và loại lõi thép không rỉ, bán kính giao động từ 11,9m – 21,7m.

 •  Lưu lượng tưới giao động từ 0,86m³/h – 5,04m³/h . Mỗi vòi có 8 đầu tưới khác nhau ( Tương ứng với bán kính phun và lưu lượng cũng khác nhau)
 • Nước sản xuất: Mỹ
 • Hướng dẫn lắp đặt